tərtibat : is. [ər. “tərtib” söz. cəmi]
1. Tərtib olunmuş bir şeyin xarici görünüşünü, görkəmini təşkil edən xüsusiyyətlərin (kitabın, qəzetin şəkillərinin, şriftlərinin, ya səhnə tamaşasının dekorasiya və geyimlərinin və s.-nin) məcmusu. Səhnəyə müəyyən bir rəssam tərtibat vermirdi. S.Rəhman.
2. Bax tərtib 1-ci mənada. Külliyyatın tərtibatı, müqəddiməsi və qeydləri professor M.Arifindir.