tərxis : is. [ər.] hərb. Ordunun sülh şəraitinə keçdikdən sonra hərbi xidmətdən buraxılması. Sıravi heyətin tərxisi. _ Tərxis etmək – buraxmaq, ordu sıralarından azad etmək. Ordunu tərxis etmək. Tərxis olunmaq – buraxılmaq, ordu sıralarından azad olunmaq. [Qələndər:] Bəli, tamam tərxis olunmuşam. Anam necədir? Q.İlkin.