təsadüfən : zərf [ər.] Gözlənmədən, gözlənilmədən, təsadüfi olaraq, təsadüfi. Təsadüfən Nəbi o gün yoldaşlarını Dəvəboynuna göndərmişdi. “Qaçaq Nəbi”. Haman qəribə “ovçunun” təsadüfən vurduğu bu göyərçini götürüb yarasını yoxladım. M.Rzaquluzadə.