təsbit : is. [ər.] Əvvəl deyilmiş bir sözün, fikrin və s.-nin düzgünlüyünü təsdiq etmə, qəbul etmə, sabitləşdirmə. Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlar. Lüğətdə təsbit edilmiş sözlər. // Bir şeyin doğruluğunu sübut edən dəlil.