təshih : is. [ər.]
1. Yazı və s.-də səhvləri, nöqsanları düzəltmə; düzəliş. _ Təshih etmək – düzəliş aparmaq, düzəltmək. Firidun öz məqaləsini bir də oxudu, .. bəzi təshihlər etdi. M.İbrahimov.
2. köhn. Korrektura. İftadə mətbəə əməkçisi idi. Təshihə baxar və arabir şeir də yazardı. Çəmənzəminli.