təsis : is. [ər.] Əsasını, binasını, təməlini qoyma; qurma, yaratma. _Təsis etmək – əsasını, təməlini qoymaq, yaratmaq. O vaxtlar hökumət təsis edən məktəblərin proqramında xala xətrin qalmasın babətindən həftədə bir neçə saat [Azərbaycan] dili dərsi deyilirdi. C.Məmmədquluzadə. Ə.Haqverdiyev aktyor C.Zeynalovla birlikdə daimi teatr cəmiyyəti təsis etməyə çalışmış, lakin münasib şərait olmadığından bir nəticə əldə edə bilməmişdir. C.Cəfərov.