təsviyəçi : is. tar. Təsviyəçilik tərəfdarı olan adam.