təvəccöh : is. [ər.] Rəğbət (göstərmə), gülər üz (göstərmə), yaxınlıq hiss etmə (birinə). Camaatın təvəccöhü yavaş-yavaş mollalardan dönür. Ə.Haqverdiyev. _Təvəccöh etmək klas. – nəzər salmaq, diqqət vermək, fikir vermək. [Yusif Sərrac:] Təəccüb edirəm bu dövlətə ki, ..paytaxtının rövnəqinə təvəccöh etmir. M.F.Axundzadə. Təvəccöhünü qazanmaq – rəğbətini qazanmaq, meylini, məhəbbətini oyatmaq.