təvazökarcasına : zərf Təvazökarlıqla, təvazökarlıq göstərərək. Təvazökarcasına cavab vermək.