təxmin : is. [ər.] Güman, zənn, ehtimal. Bu söhbətdən bir az sonra [Məşədinin] təxmini düz çıxdı. M.Hüseyn. _Təxmin etmək – güman etmək, zənn etmək, ehtimal etmək. [Hidayət] əhvalatın nə yerdə olduğunu təxmin edirdi. B.Bayramov.