təyyarəqayıran : sif. Təyyarə qayırmaqla məşğul olan. Təyyarəqayıran zavod.