təzvir : is. [ər.]
1. Saxtalaşdırma.
2. köhn. Hiyləbazlıq.