taban : is. [fars.] köhn. Parlaq, parıldayan, işıqlı.