tabsızlaşmaq : f. Tabdan düşmək, taqətsiz olmaq, gücdən düşmək.