taksometr : [lat. taxo və yun. metr] Yol haqqını hesablayıb göstərən taksi sayğacı.