tal : is. [holl.] Yükqaldıran mexanizmlərin bir növü.