talon : [fr.]
1. Bir şey almaq hüququ verən kiçik vərəqə şəklində sənəd; pətə. [Adil:] Məktəbdə bir dəst paltar talonunu .. başqa bir şagirdə verib dükana yolladılar. B.Bayramov.
2. Çek, order dəftərçəsinin kökündə qalan surəti (dublikatı).
3. Qiymətli kağızların (akkreditivin, aksiyaların və s.-nin) əsas hissəsi.