tarım : zərf Tarımlanmış, bərk dartılıb çəkilmiş halda olan (adətən “çəkmək”, “çəkilmək” feilləri ilə işlənir). İpi (məftili) tarım çəkmək. – Kotan yerə işlədikcə zəncir tarım çəkilir, öküzlər yamac yuxarı .. sürünürdü. B.Bayramov.