tarixçi : is. Tarix mütəxəssisi; tarix elmi ilə məşğul olan alim; tarixşünas.