te : “T” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.