tendensiya : is. [alm.]
1. Meyil, fikir, ideya gedişatı.
2. Təmayül.