terrorçuluq : is. Terror siyasəti və taktikası; tədhişçilik. Hərbi terrorçuluq.