tinglik : is. Ting yetişdirilən sahə, yer. Şəhərin ətrafında iki park, tingliklər, parniklər yaradılırdı. Ə.Sadıq.