tinktura : [lat.] Spirt və ya efirdən hazırlanmış dərman maddəsi.