tiran : is. [yun.]
1. Qədim Yunanıstanda və XIII-XVI əsrlərdə İtaliyada hakimiyyəti zorla ələ keçirən şəxs.
2. Ölkəni zorakılıqla idarə edən amansız hökmdar.