titrətmə :
1.Titrətmək”dən f.is.
2. Bax titrətmə-qızdırma.