tomağalı : sif. Tomağası olan, kəkilli. Tomağalı toyuq.