torlu : sif.
1. Tor çəkilmiş, torla örtülmüş, tor pərdə asılmış. Torlu pəncərə.
2. Tordan düzəldilmiş, tor çəkilmiş, yaxud tor kimi materialdan düzəldilmiş, tor şəklində olan. Torlu hasarın hündürlüyü ən azı 1
3. sm olmalıdır. ◊ Torlu qişa anat. – göz almasının daxili səthini örtən, işığa çox həssas qişa. Torlu qişada görmə sinirinin ucları yerləşir.