torta : is. Yağ və s. əridilərkən qabın dibinə çökən çöküntü. Kərə yağın tortası; Qızıl kəmər ortası; Allah muradın versin; Gələn bazar ertəsi. (Bayatı). [Molla Həmid:] Sən iki pudu dəxi misin tortasına-zadına çıx, gələn ayın əvvəlində otuz pud gümüş mövcuddur. M.F.Axundzadə.