trafaret : [ital. traforetta – deşilmiş]
1. Bir şeyə köçürülməli olan şəkil və ya yazı nümunəsi kəsilmiş nazik lövhə. Naxışlı trafaret. // Belə lövhənin (lövhəciyin) vasitəsilə alınan şəkil, yazı.
2. Basmaqəlib, şablon.