tragediya : [yun. tragoedia]
1. Əsasını barışmaz həyat konfliktləri, xarakter və ehtirasların kəskin toqquşması təşkil edən və adətən qəhrəmanının ölümü ilə nəticələnən dramatik əsər; faciə. Şekspirin tragediyaları. “Şeyx Sənan” tragediyası.
2. məc. Çox acı, dəhşətli hadisə; bədbəxtlik, faciə.