tragik : [yun. tragikos] Tragik (faciəvi) rollar ifa edən artist; faciə artisti. H.Ərəblinski Azərbaycanın məşhur tragikidir.
tragik 2:
1.Tragediya”dan sif. Tragik janr. Tragik artist.
2. Faciəli. Tragik mənzərə.