traktor : [ing.] Kənd təsərrüfatı alətlərini və başqa alətləri çəkib aparmaq üçün özüyeriyən maşın. Tırtıllı traktor. – Çöldə traktorun səsi canlanır; Obalar şənlənir, həyəcanlanır. S.Vurğun. Heybətin traktoru guruldamağa başladı. M.Hüseyn.