trap : [holl.]
1. Gəmidə pilləkən. Maşın şöbəsinin trapı. // Gəminin bortuna girmək və ondan düşmək üçün qurğu. İp trapı. // Təyyarənin yanına gətirilib qoyulan pilləkən. Trapla təyyarədən düşmək.
2. xüs. Bəzi işlərdə (tikintidə, dalğıclıqda və s.-də) istifadə olunan müxtəlif növlü və quruluşlu pilləkən, nərdivan. Tikinti trapı. Dəmir trap.