tuman : is. Beldən aşağı qadın geyimi və ya qadın paltarının həmin hissəsi. Sənəm .. koftasının ətəyini tumanının altına salmışdı. Ə.Əbülhəsən. Axşamüstü Xoşqədəm nənə yaşıl məxmər donunu, qara atlaz tumanını sandıqdan çıxarıb geyindi. S.Qədirzadə. // Beli bağlı və ya rezinli, düyməsiz kişi şalvarı. Satin tuman.