türk : is. Türkiyənin əsas əhalisini təşkil edən və türk dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam. ◊ Türk demişkən, türkün sözü – “necə deyərlər” mənasında ara söz kimi işlənir. [Babakişi Sevilə:] Bu il, qızım, türkün sözü, nəmişlik olmadı, ..mən də borca düşmüşdüm. C.Cabbarlı. Türk dilləri – müxtəlif türk xalqları dillərinin daxil olduğu dil qrupu.