tutuq : bax tutqun. Verdiyev .. tutuq səslə cavab verdi. Mir Cəlal.