uçağan : bax parabüzən.
uçağan 2: sif. İti uçan, qaçağan. Uçağan at.