unter : is. [alm.] Xarici ölkə ordularında aşağı komanda heyətinə mənsub hərbi rütbə.