ütü : is. Paltar, parça və s. ütüləmək üçün işlədilən, kömür və ya elektriklə qızdırılan dəmir alət. Elektrik ütüsü._Ütü çəkmək – bax ütüləmək. Xanpəri çay dəmlədikdən sonra dünən yuyulmuş paltarlara ütü çəkirdi. Ə.Vəliyev. [Sona] paltarına ütü çəkir, düymələrini bərkidirdi. B.Bayramov.