vəcihə : sif. [ər.] Gözəl, qəşəng, göyçək. Şəhər əhalisindən Nəbi İsmayılov adlı bir şəxsin bir vəcihə qızı var idi. Ə.Haqverdiyev. [Abtalıb:] Ay arvad, o qızın barəsində mən də eşitmişəm, deyirlər çox vəcihədir. H.Sarabski.