vəhşiyanə : [ər.] bax vəhşicəsinə. Vəhşiyanə hərəkət.