vəhdət : is. [ər.]
1. Birlik, bütövlük, bölünməzlik. [Dəmirov] bilirdi ki, qüvvət vəhdətdədir. S.Rəhimov.
2. Ümumilik, eynilik, tam oxşarlıq. Görüşlərin vəhdəti.
3. Yalnızlıq, təklik, tənhalıq, xəlvət. Vadiyivəhdət həqiqətdə məqami-eşqdir. Füzuli.