vəkalətən : zərf [ər.] Vəkalət yolu ilə, vəkalətlə.