vəli : is. [ər.]
1. Hami, himayəçi.
2. Yaxın dost.
3. Ağa.
vəli 2: bağl. [fars.] klas. Amma, lakin, fəqət. Dedi: əsirgəməm bir qaşıq qanı; Vəli laf vuranlar gen gündə hanı? Q.Zakir. Vəslüvə şad, vəli firqətüvə naşadam. Heyran xanım. Yüz cəfa gördüm, vəli bir gəz şikayət etmədim. S.Ə.Şirvani.