vər : is. məh. Əkin və ya otlağın biçilməli olan bir sahəsi. Sərvinazın manqa üzvləri vəri başa vurub geri qayıtdıqda yenə də nəşəli idilər. Ə.Vəliyev.
vər 2: is. [fars.] Tərəf, cəhət.
vər 3: bağ. [fars.] Mömin, dindar olma.