vərəq : is.
1. Müəyyən şəkildə və ölçüdə kəsilmiş kağız parçası, kağız təbəqəsi. Bir vərəq kağız. // Səhifə. Bir yeni aləm var hər vərəqində. S.Vurğun.
2. mətb. Çap mətninin on altı səhifədən ibarət olan ölçü vahidi. Kitab
3. çap vərəqidir. _ Müəllif vərəqi – müəllif qonorarını hesablamaq üçün vahid götürülən 40.000 mətbəə nişanı.
4. Yarpaq. ◊ Vərəqi çevrilmək – halı dəyişmək, pozulmaq, pərt olmaq; peşman və ya narazı olmaq. Məni görən kimi vərəqi çevrildi. vərəq-vərəq zərf
5. Tək-tək vərəqlərlə, hər bir vərəq ayrılıqda. Kitabı vərəq-vərəq açmaq;
6. məc. bir-birinin ardınca, bir-bir. Üzündəki qəm dastanı açılmışdır vərəq-vərəq. S.Vurğun.