vətəndaşlıq : is.
1. Bir şəxsin müəyyən dövlətin vətəndaşları arasında olması; vətəndaşın hüquqi vəziyyəti.
2. Sif. mənasında. Həqiqi vətəndaşa aid və xas olan. Vətəndaşlıq borcu. Vətəndaşlıq vəzifəsi. ◊ Vətəndaşlıq hüququ – hər bir vətəndaşın adi hüquqları. Sanki [Murad] vətəndaşlıq hüququnu itirmiş, yaşamaq istedadını qeyb etmişdi. S.Hüseyn. Vətəndaşlıq hüququ qazanmaq (almaq) – hamı tərəfindən qəbul edilmək, mənimsənilmək; geniş yayılmaq. Bu söz hələ vətəndaşlıq hüququ almamışdır.