vağamlamaq : f.
1. Bax vağanımaq.
2. Rütubətdən pozulmaq, tökülmək.