vals : [fr.]
1. İki nəfərin birgə oynadığı Avropa rəqslərindən birinin adı. Vals oynayan oğlan və qızlar bir-iki-üç, bir-iki-üç sayı ilə fırlanırlar. Ə.Bədəlbəyli.
2. Bu rəqs üçün yazılmış musiqi əsəri. Mərmər sütunlu sarayın qabağındakı meydançada orkestr vals çalırdı. M.İbrahimov.